Ποιοτικός έλεγχος

Η εταιρεία μας παρέχει τεχνικές υπηρεσίες επίβλεψης και παρακολούθησης των έργων χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία μετρήσεων λόγω των υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων. Οι εργασίες βαφής πρέπει να εκτελούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

elΕλληνικά