Καινούργιες κατασκευές

Ακολουθώντας πάντα πιστά τις προδιαγραφές που ορίζει ο πελάτης, Ναυπηγός ή επιθεωρητής, “χτίζουμε” πάνω στις νέες κατασκευές από μέταλλο ή πλαστικό μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας εποξικά υλικά και ειδικές βαφές.
Διαθέτουμε την δυνατότητα παρακολούθησης και ποιοτικού ελέγχου καθ'ολη την διάρκεια των εργασιών χτισίματος, επισκευής ή βαφής, μέχρι και την ολοκλήρωσή τους παρέχοντας την ανάλογη εγγύηση της δουλειάς μας.

elΕλληνικά