• Οκτώβριος 20, 2020
  • 0

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω Ανωτέρας Βίας όπως για παράδειγμα λόγω απεργιών και καραντίνας που μπορεί να υποβάλει η κυβέρνηση λόγο Κορωναίου, θα προγραμματιστεί και θα συμφωνηθεί εκ νέου καινούργιο χρονοδιάγραμμα εργασιών, μεταξύ εταιρείας και πελάτη.

elΕλληνικά